Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Cuonghaiphathn@gmail.com
hotline: 0914.731.226

Tắc kê nở inox hay còn gọi là bu lông nở inox là một loại tắc kê được ứng dụng rất rộng trong ngành xây dựng, ngành đá, nội thất... Tắc kê nở inox có 3 loại vật liệu cơ bản là inox sus 201, inox sus 304, inox sus 316. Tùy theo mục đích sử dụng cũng như môi trường lắp đặt mà ta lựa chọn các vật liệu khác nhau. Vật liệu inox càng cao thì độ chống oxi hóa càng tốt. Thông thường trong môi trường hóa chất thường dùng inox 304. Môi trường nước biển hoặc axit đặc thì dùng inox 316.

Sắp xếp :

Tắc kê nở inox hay còn gọi là bu lông nở inox là một loại tắc kê được ứng dụng rất rộng trong ngành xây dựng, ngành đá, nội thất... Tắc kê nở inox có 3 loại vật liệu cơ bản là inox sus 201, inox sus 304, inox sus 316. Tùy theo mục đích sử dụng cũng như môi trường lắp đặt mà ta lựa chọn các vật liệu khác nhau. Vật liệu inox càng cao thì độ chống oxi hóa càng tốt. Thông thường trong môi trường hóa chất thường dùng inox 304. Môi trường nước biển hoặc axit đặc thì dùng inox 316.

Bu lông nở inox móc câu
TẮC KÊ NỞ INOX (NỞ INOX)