Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Cuonghaiphathn@gmail.com
hotline: 0914.731.226

 

Vít bắn tôn inox thông dụng nhất hiện nay là vít bắn tôn inox 410 hoặc inox 304. Kích thước phổ biến của vít bắn tôn inox Từ M5.5x13-M5.5x100mm. Tuỳ từng môi trường khác nhau mà lựa chọn vật liệu inox cho phù hợp.

Vít bắn tôn Inox 410: Thường đựoc dùng trong môi trường thường, nơi ít tiếp xúc với môi trường axit,

Vít bắn tôn inox 304: Thường được dùng trong môi trường chịu ăn mòn cao như môi trường axit.

Sắp xếp :

 

Vít bắn tôn inox thông dụng nhất hiện nay là vít bắn tôn inox 410 hoặc inox 304. Kích thước phổ biến của vít bắn tôn inox Từ M5.5x13-M5.5x100mm. Tuỳ từng môi trường khác nhau mà lựa chọn vật liệu inox cho phù hợp.

Vít bắn tôn Inox 410: Thường đựoc dùng trong môi trường thường, nơi ít tiếp xúc với môi trường axit,

Vít bắn tôn inox 304: Thường được dùng trong môi trường chịu ăn mòn cao như môi trường axit.